Clip hài: Cái giá của việc lấy lại đồ đã tặng sau khi chia tay

Xem xong clip này chắc chắn không có anh nào muốn lấy lại đồ vật đã tặng bán gái sau khi chia tay.
Video 7/15/2016 5:38:01 PM

phungthao | Theo PhunuNews

Xem thêm