Video

Chuyên cơ của Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống Nội Bài