Chết cười với tình huống dở khóc dở cười của anh lính

Tội nghiệp cho anh lính cứu được anh bạn xong thì chẳng còn ai bên mình...
Video 11/28/2015 9:09:43 AM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm