Cảnh sát Mỹ bắt nghệ sĩ hài Minh Béo: Nghệ sĩ, luật sư ở Mỹ nói gì?

Nghệ sĩ hài Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì các tội tình dục với trẻ vị thành niên: Các nghệ sĩ, luật sư ở Mỹ nói gì?
Video 4/2/2016 8:25:55 AM

phanvantrai | Theo PhoBolsaTV