Cách cắt và trang trí thơm đẹp mắt

Một cách cắt và trang trí thơm đẹp mắt cho chị em áp dụng khi nhà có khách hoặc bày bàn tiệc.
Video 7/10/2015 10:43:13 AM

Tranthaivananh | Theo HSDB