Bạn có tự tin thử các món ăn kinh dị này?

Tất cả đều được ăn tươi, nuốt sống khi chúng còn ngọ nguậy.
Video 5/25/2016 11:08:17 AM

phanvantrai | Theo PhunuNews

Xem thêm