Video

Angela Phương Trinh rạng rỡ trong ngày đầu tại Cannes