7 việc bạn vẫn làm sai hàng ngày mà không biết

Có những việc tưởng chừng như đơn giản và quen thuộc nhưng bạn vẫn làm sai hàng ngày mà không biết.
Video 9/12/2016 8:35:22 AM

phanvantrai | Theo VTC