Chọn sàn
Thông tin chứng khoán sàn VNIndex ngày 17/05/2018, 02:15:00
VNIndex : 1,056.82 Thay đổi: -16.68 (%) Thay đổi: -1.55%
KLGD: 103,228,308 NN mua: 19,774,969 NN Bán: 9,190,590
Mã CK Giá cũ Giá mới Khối lượng (%) Thay đổi
Nguồn: TVSI