Trong cuộc gặp mặt giữa ba phụ nữ Việt Nam, Trung Quốc và Iraq.

Người phụ nữ Iraq nói : Tôi đã nói chồng giặt đồ

- ngày thứ nhất tôi không thấy gì

- ngày thứ hai tôi không thấy gì

- Đến ngày thứ ba thì anh ấy không những giặt đồ cho mình mà còn giặt đồ cho cả tôi nữa.

Người phụ nữ Trung Quốc nói : tôi bảo chồng tôi nấu ăn 

- Ngày thứ nhất tôi không thấy gì

- Ngày thứ hai tôi không thấy gì 

- Đến ngày thứ ba thì anh ấy đã vào bếp

Đến người phụ nữ Việt Nam nói: tôi bảo trồng tôi rửa bát

- Ngày thứ nhất tôi không thấy gì

- Ngày thứ hai tôi không thấy gì

- Đến ngày thứ ba ..... mắt tôi đã bớt sưng và nhìn được bình thường.

ST

Cái kết đắng của người đàn bà ngoại tình

Cái kết đắng của người đàn bà ngoại tình

Quá khứ tươi đẹp mọt thời đã biến mất chỉ vì thói đa tình của người đàn bà đẹp.

thanhhieu | Theo GĐVN