Vận số người sinh vào giờ Giáp Thân của những ngày có Thiên can Ất thì như thế nào?

Tâm linh - Tử vi 27/04/2016 14:17

Hỏi: Tôi sinh vào giờ Giáp Thân của ngày Ất Mùi thì vận số của tôi như thế nào?

Trả lời: Trong tử vi đều lấy ngày giờ sinh làm chính, lấy năm tháng sinh làm phụ. Trong đó xét về ngày giờ sinh làm chính, cùng kết hợp với năm tháng sinh nữa, thì sẽ biết vận số tốt hay xấu trong cả cuộc đời của một người.

Nếu sinh vào giờ Giáp Thân của ngày Ất Mùi, và sinh vào tháng Mùi Dậu Hợi (tháng 6, 8, 10 âm lịch), thì thông minh lanh lợi, đồng thời đặc biệt tôn quý, quan cao. Nếu sinh vào tháng năm là Bính Đinh Dần Mão Dậu, giảm tổn Thực Thần, chế phục Thất Sát, mệnh chủ có quyền thế.

Nếu sinh vào giờ Giáp Thân của ngày Ất Dậu, Quan Sát hỗn tạp, nếu sinh vào tháng hoặc năm Đinh Hỏa chế phục Thất Sát mà bảo hộ Chính Quan thì cát lợi. Nếu sinh vào tháng Hợi Mão Mùi Dậu (tháng 10, 2, 6, 8 âm lịch), hoặc sinh vào năm Hợi Mão Mùi Dậu, thì làm võ chức (quân đội), có thể nắm quyền cao, nhưng không thể duy trì lâu dài, nếu hành vận phương đông nam, thì rất tôn quý.

Nếu sinh vào giờ Giáp Thân của ngày Ất Tỵ, tự thân cường tráng, sao Quan vượng. Nếu sinh vào mùa xuân thì thông minh hiển quý, có thể quan cao. Nếu sinh vào mùa hạ, chủ về thân tâm mệt mỏi. Nếu sinh vào mùa thu, thường mắc bệnh mắt. Nếu sinh vào tháng Ngọ năm Ngọ, mệnh chủ hiển quý.

Tóm lại: Nếu sinh vào giờ Giáp Thân, của các ngày Ất, trong mệnh có Quan có Ấn. Ất lấy Canh Kim làm sao Quan, lấy Nhâm Thủy làm Ấn Thụ, tự thân có chỗ dựa, hơn nữa nếu sinh vào tháng 7, 8, 10, 11 âm lịch, tháng thông khí Kim hoặc khí Thủy, mệnh chủ tôn quý, nếu không thì tự thân hư nhược, mà sao Quan trùng trùng, dù có hiển quý cũng không thể lâu dài.

TIN MỚI NHẤT

TIN PHỤ NỮ SỨC KHỎE