1. Người trán cao, rộng: tiền đồ sáng lạng

2. Người mũi dày: là người may mắn và giàu có

3. Người có nhân trung rõ ràng: là người may mắn và dược nhiều người quý

4. Người có lông mày cong dài: là người may mắn và có phú nhân phù trợ

5. Người cằm tròn và cân đối: Đây là người có hậu vận tốt


 
Chỉ đích danh những đặc điểm ở phụ nữ hai mặt, dối trá, chuyên lợi dụng người khác

Chỉ đích danh những đặc điểm ở phụ nữ hai mặt, dối trá, chuyên lợi dụng người khác

Kết giao với kiểu người phụ nữ sở hữu nét tướng này, bạn không chỉ có nguy cơ bị lợi dụng, hãm hại mà cuộc sống cũng bị ảnh hưởng tiêu cực.