Showbiz

Vắng Võ Hoàng Yến, Thanh Hằng - Minh Hằng đùa giỡn với Nam Trung cực nhắng nhít