Showbiz

Ngang nhiên lấy áo Trấn Thành lau kính, Trịnh Thăng Bình bị chửi 'sấp mặt'