Hoài Linh có bao nhiêu con nuôi ai cũng biết nhưng con ruột của anh thì chẳng ai hay

Hoài Linh rất kín tiếng. Với nghệ thuật, anh sẵn sàng dốc hết ruột gan để chia sẻ nhưng chuyện gia đình, anh chỉ giữ cho riêng mình.
Showbiz 8/2/2019 3:36:50 PM

Theo HELINO

Xem thêm