Showbiz

Hari Won: 'Không bao giờ nghĩ Trấn Thành sẽ là chồng mình'