Showbiz

Cô gái 'vừa ăn vừa hát' ngã sõng soài khi đang biểu diễn khiến Minh Tuyết... hoảng hồn