Bác sĩ Thái Lan khen Đặng Văn Lâm có cơ bắp "hoàn hảo"

Bác sĩ Thái Lan khen Đặng Văn Lâm có cơ bắp "hoàn hảo".
Showbiz 2/6/2019 6:00:00 AM

Theo HELINO

Xem thêm