Tags : người dân Vĩnh Long không ra khỏi nhà sau 18h