Thời gian áp dụng:

Từ 26/03 đến hết ngày 30/03/2017.

Từ 26//03 - 30/03/2017, thời trang She Tailor giảm giá từ 30 - 50% váy thiết kế - Ảnh 1

Chi tiết và điều kiện áp dụng:

- She Tailor ưu đãi 30% - 50% một số sản phẩm.

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại Thi Sách

Từ 27/04 - 02/05/2017, thời trang Calvin Klein giảm 50% sản phẩm nội y hàng hiệu

Từ 27/04 - 02/05/2017, thời trang Calvin Klein giảm 50% sản phẩm nội y hàng hiệu

Thời trang Calvin Klein giảm 50% sản phẩm nội y hàng hiệu, áp dụng cho khách hàng mua hàng trên toàn hệ thống.

luongngoc | Theo Phụ nữ sức khỏe