Thời gian khuyến mãi

- Từ 11/03 đến khi hết sản phẩm

Từ 11/03/2017, thời trang Touch by Bao Han giảm giá 50% nhiều sản phẩm váy đầm - Ảnh 1

Chi tiết và điều kiện khuyến mãi: 

- Touch by Le Bao Han giảm đến 50% cho một số sản phẩm

Địa điểm áp dụng:

- Áp dụng tại Nam Đồng

- Địa chỉ: Tầng 2, 68 Nam Đồng, Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Từ 20/04 - 24/04/2017, Biluxury giảm 15% sản phẩm thiết kế phong độ, khẳng định đẳng cấp

Từ 20/04 - 24/04/2017, Biluxury giảm 15% sản phẩm thiết kế phong độ, khẳng định đẳng cấp

Biluxury giảm 15% sản phẩm thiết kế phong độ, khẳng định đẳng cấp, áp dụng trên toàn hệ thống.

luongngoc | Theo Phụ nữ sức khỏe