Thời gian áp dụng:

- Từ 06/03 đến hết ngày 08/03/2017.

Điều kiện chương trình:

- Áp dụng cho tất cả các mặt hàng( Trù mặt hàng đã và đang giảm giá)

- Áp dụng cho tất cả các khách hàng khi mua tại cửa hàng và chi nhánh trên toàn quốc.
 

Địa điểm áp dụng:

Trên tất cả các hệ thống.

Từ 20/04 - 24/04/2017, thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm

Từ 20/04 - 24/04/2017, thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm

Thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm đối với khách hàng mua hàng trên toàn hệ thống.

luongngoc | Theo Phụ nữ sức khỏe