THỜI GIAN KHUYẾN MÃI

Chương trình bắt đầu từ 10/7/2016 đến hết 17/7/21016…

ĐỊA ĐIỂM KHUYẾN MÃI

Chỉ áp dụng tại Converse Bitexco TP. HCM

Từ 20/04 - 23/04/2017, thời trang San-Kelloff giảm giá 25% thiết kế lịch thiệp và đẳng cấp

Từ 20/04 - 23/04/2017, thời trang San-Kelloff giảm giá 25% thiết kế lịch thiệp và đẳng cấp

Khuyến mãi chào hè, thời trang San-Kelloff giảm giá 25% thiết kế lịch thiệp và đẳng cấp, áp dụng trên toàn hệ thống.

luongngoc | Theo PhunuNews