Thời gian áp dụng:

- Từ 20/04 đến hết ngày 27/04/2017.

Chỉ còn duy nhất 27/04/2017, iBasic giảm giá đến 50% cho tất cả sản phẩm Sport Bra  - Ảnh 1

Chi tiết và điều kiện áp dụng:

- Giảm đến 50% cho tất cả Sport Bra của iBasic

Địa điểm áp dụng:

- Chương trình chỉ áp dụng khi mua online

Từ 20/04 - 24/04/2017, thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm

Từ 20/04 - 24/04/2017, thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm

Thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm đối với khách hàng mua hàng trên toàn hệ thống.

luongngoc | Theo Phụ nữ sức khỏe