Ảnh: Vietcombank

-   Đối tượng ưu đãi: Khách hàng thanh toán học phí bằng Thẻ Vietcombank và khách hàng không phải là học viên đã đăng ký hoặc đang theo học tại Mathnasium.

-   Nội dung ưu đãi: Tặng phí ghi danh trị giá 500.000 đồng.

-   Thời gian ưu đãi: Từ ngày 25/01/2016 đến ngày 31/05/2016.

-   Điều kiện nhận ưu đãi: Không áp dụng đồng thời với các Chương trình ưu đãi học phí khác.

-   Địa điểm ưu đãi: Hệ thống Trung tâm Toán tư duy Hoa Kỳ Mathnasium trên toàn quốc.

Từ 20/04 - 24/04/2017, thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm

Từ 20/04 - 24/04/2017, thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm

Thời trang Bijin Boutique giảm 50% toàn bộ sản phẩm đối với khách hàng mua hàng trên toàn hệ thống.

nguyendinhhue | Theo PhunuNews