Tại đây, hơn 3.300 công nhân được thưởng thức miễn phí chuối sạch từ Fresh Banana.  Fresh Banana là một trong những công ty đi đầu về cung cấp sản phẩm chuối sạch, sử dụng thiết bị: Công nghệ xử lí chuối chín bằng khí ethylene thuộc Viện Cây Ăn Quả Miền Nam.

Fresh Banana đã kết hợp với nhiều dự án khác của các công ty, xí nghiệp, trường học để đưa thêm các sản phẩm chuối sạch đến tay người tiêu dùng. Tất cả sản phẩm khi đến người tiêu dùng đều đảm bảo yếu tố “xuất xứ rõ ràng” và bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng.

Từ 20/04 - 24/04/2017, Biluxury giảm 15% sản phẩm thiết kế phong độ, khẳng định đẳng cấp

Từ 20/04 - 24/04/2017, Biluxury giảm 15% sản phẩm thiết kế phong độ, khẳng định đẳng cấp

Biluxury giảm 15% sản phẩm thiết kế phong độ, khẳng định đẳng cấp, áp dụng trên toàn hệ thống.

Theo Lao động