Tưởng cầu kỳ thế nào, thì ra cách makeup trên máy bay của Châu Bùi rất đơn giản

Nghe 5 bước thì tưởng nhiều nhưng thực tế cách makeup của Châu Bùi vẫn nhanh và gọn nhẹ.
Khỏe Đẹp 5/6/2019 2:00:00 PM

Theo HELINO

Xem thêm