4 sản phẩm làm đẹp đừng bao giờ dùng chung nếu không muốn bệnh tật tìm đến mình

Đôi khi bạn nghĩ rằng cho bạn đồng nghiệp mượn một thỏi son thì không sao đâu. Nhưng đó lại chính là mầm lây bệnh đó!
Khỏe Đẹp 7/17/2018 12:30:00 PM

Theo Hạ Vũ - Xuân Di/Eva/Khám Phá

Xem thêm