Tốt nhất là đừng ăn cắp chỗ đậu xe của Jeep

Đây có lẽ là cách đơn giả nhất nhất để trị những kẻ không theo nguyên tắc xếp hàng...
Khéo Tay 11/10/2015 2:28:50 PM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm