Thủ môn hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới: "Ngồi ngủ" nhưng không trái nào có thể lọt lưới

Không cần chụp bóng, không bay người, không lăn xả, chỉ cần... "ngôi ngủ" nhưng không trái nào lọt lưới...
Khéo Tay 6/13/2015 1:09:24 PM

vanai | Theo Youtube