Sững sờ xem chó thôi miên người

Bạn sẽ không tin nổi vào mắt mình khi chứng kiến cảnh chú chó có khả năng thôi miên người.
Khéo Tay 12/9/2015 7:39:35 PM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm