Giây phút đoàn tụ cảm động của "lính trận xa nhà"

Những giây phút hội ngộ cảm động của những người lính gặp lại gia đình mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Khéo Tay 5/11/2015 9:23:19 PM

Tranthaivananh | Theo Itsanorejellife