Chết cười với cảnh thần chết ăn cắp quà giáng sinh

Người xem sẽ được một trận cười sảng khoái trước kế hoạch ắn cắp quà giáng sinh của vị thần chết này.
Khéo Tay 12/22/2015 3:10:44 PM

vanai | Theo GĐVN

Xem thêm