Xuất hiện “bà mẹ của năm”, cho con vào cốp xe mà không biết

"Bà mẹ của năm" dẫn con đi mua sắm nhưng có lẽ do quá mải mê mà người mẹ đã quên rằng cho "con" vào cốp xe lúc nào không biết.
Hài Hước 9/27/2019 1:00:00 PM

Theo Kiến Thức