Video: Nỗi lòng không ai thấu của người làm nghề phó nháy

Với người làm nghề phó nháy có những nỗi lòng khó diễn tả thành lời mà không phải ai cũng hiểu cho.
Hài Hước 7/25/2019 2:00:00 PM

Theo Kiến Thức