Video: Cuộc sống có "nhân quả" nên đừng vội cười người khác

Đừng bao giờ vội cười người khác khi cuộc sống này có luật "nhân quả", cười người hôm trước hôm sau người cười.
Hài Hước 8/2/2019 3:43:51 PM

Theo Kiến Thức