'Thiên thần gãy cánh' gãy cánh phiên bản đời thật

Đang tung tăng bay lượn bỗng nhiên "thiên thần" xoay vòng và lộn nhào xuống đất.
Hài Hước 12/28/2019 2:22:09 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm