Thanh niên lãnh quả đắng vì trêu chó

Thanh niên vừa chạy vừa cầu cứu nhưng chú chó vẫn không buông tha.
Hài Hước 2/9/2020 2:51:49 AM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm