Tên trộm “vui tính” dùng ô che mặt, trốn camera an ninh

Tên trộm trốn sau chiếc ô, tiếp cận rồi xoay mặt camera an ninh vào tường để thoải mái hành sự.
Hài Hước 9/11/2019 6:00:00 AM

Theo Kiến Thức