Sợ nạn nhân không có tiền mặt, mang hẳn máy quẹt thẻ đi cướp

Sợ nạn nhân không có tiền mặt, mang hẳn máy quẹt thẻ đi cướp.
Hài Hước 2/1/2019 7:04:38 AM

Theo HELINO

Xem thêm