Rùng mình với kiểu cắt tóc thử thách sự gan dạ của khách hàng

Khách hàng phải thực sự gan dạ mới dám thử kiểu cắt tóc như thế này.
Hài Hước 3/5/2020 2:17:02 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm