Ra ngoài mua đồ ăn mùa dịch bệnh như nhảy vào dầu sôi lửa bỏng

Với tình hình dịch bệnh hiện tại, việc ra ngoài mua đồ ăn là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Hài Hước 2/21/2020 2:36:07 PM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm