Phát điên với những người bán hàng thích trêu ghẹo khách

Những người bán hàng trong video có đủ chiêu để làm khách hàng đi từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái khác.
Hài Hước 10/11/2019 12:23:29 AM

Theo Kiến Thức