Phản ứng siêu đáng yêu của cặp sinh đôi khi nghe tiếng đàn của bố

Cặp sinh đôi 11 tháng tuổi lắc lư siêu đáng yêu hòa cùng tiếng đàn ghi ta của bố.
Hài Hước 12/5/2019 6:00:00 AM

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn: https://phunusuckhoe.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-ung-sieu-dang-yeu-cua-cap-sinh-doi-khi-nghe-tieng-dan-cua-bo-345656.html