Ôm bụng cười với những cú ngã như lật đật của bé

Trẻ em ngay cả lúc ngã cũng thật đáng yêu. Hình ảnh các bé ngã như lật đật trong video sau là minh chứng cho điều này.
Hài Hước 9/28/2019 1:00:00 AM

Theo Kiến Thức