Những cú phi thân dại dột và cái kết bẽ bàng

Những cú phi thân dại dột khiến khổ chủ đau đớn, bẽ bàng còn người xem có được những tiếng cười sảng khoái.
Hài Hước 10/20/2019 6:00:00 AM

Theo Kiến Thức