'Nhục muốn đội quần' khi lỡ tay gửi nhầm tin nhắn yêu đương vào group chat của công ty

Thanh niên có bài học nhớ đời khi chưa tỉnh ngủ đã gửi tin nhắn yêu đương cho bạn gái.
Hài Hước 14:00 03/04/2020

Thanh Anh (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

Xem thêm