Nhận cái kết đắng không tưởng vì lũ bạn quỷ sứ

Đây là clip minh chứng cho câu "không sợ địch quá mạnh, chỉ sợ đồng đội quá... ngu".
Hài Hước 9/28/2019 2:05:32 PM

Theo Kiến Thức