Người lớn cũng chỉ là những "đứa trẻ to xác"

Con người ta lớn lên và trưởng thành theo năm tháng nhưng tâm hồn thì lúc nào cũng như "đứa trẻ".
Hài Hước 11/4/2019 6:00:00 AM

Theo Dân Việt