Ngủ gật khi gặp cảnh phụ nữ quay xe siêu lâu

Nếu gặp cảnh phụ nữ quay xe, bạn có thể ngủ một giấc trong lúc chờ đợi vì quá lâu.
Hài Hước 10/18/2019 2:58:54 PM

Theo Kiến Thức

Xem thêm